Lezingen

Graag geef ik een avondvullende lezing over de onderstaande thema’s. De kosten voor de lezing bedragen 200 euro + reiskosten of zijn nader te bepalen.

Lezing over leven en theologie van Dorothee Sölle

Mijn hoop heet tesjoewa de ommekeer

en mijn moeders zeggen

er bestaat geen dag en geen uur

voor niemand ter wereld

waarop de ommekeer niet mogelijk is 

Uit: Dorothee Sölle: “Zeg mij de naam van je hoop. Gedichten”*

Wie Dorothee Sölle was, kun je moeilijk in een zin samen vatten. Theologe, vredesactiviste, mystica, dichteres, moeder, geleerde, socialiste, mens. Dorothee Sölle is een van de meest gelezen theologen uit de vorige eeuw. Zij maakte christendom en geloof weer geloofwaardig en toegankelijk voor velen die de kerk de rug hadden toegekeerd. Door de boeiende combinatie in haar theologie van politiek, poëzie en mystiek zijn haar boeken nog steeds lezenswaardig en actueel. In een inleiding zal ds. Carola Dahmen de wisselwerking tussen de biografie en het theologisch denken van Dorothee Sölle laten zien en vertellen over de rol van de tweede wereldoorlog, lijden en depressie, politiek verzet en vroomheid in Sölle’s theologie. Na en tijdens de lezing zijn vragen en gesprek mogelijk.

Lezing over antieke geneeskunde en wondergenezingen

Lezing over wondergenezingen in de tijd van het Nieuwe Testament De verhalen van wondergenezingen in het Nieuwe Testament zijn voor veel mensen moeilijk te plaatsen. De een verstaat de verhalen als werkelijk gebeurt. De ander kan er helemaal niets meer mee. Een derde laat zich inspireren door de metaforische betekenis van verhalen van genezing. Wanneer men op zoek is naar verheldering over wondergenezingen in het Nieuwe Testament is het van belang om te beginnen bij de intentie van de verhalen. Deze intentie is het beste te begrijpen als we meer te weten komen over de context van de mensen die toen leefden. Wat verstonden zij onder ziekte en gezondheid? Welke oorzaken wezen zij aan voor ziekte en voor genezing? Wat betekende het voor mensen om ziek te zijn en wat betekende het om te genezen?

Wij leven in een heel andere tijd dan Jezus, de auteurs en eerste hoorders van het Nieuwe Testament. De moderne medische zorg zoals die voor ons vanzelfsprekend is en de medische kennis die daarmee gepaard gaat, was in de tijd van Jezus volstrekt onbekend. Geen wonder, dat toen mensen anders tegen ziekte en genezing aankeken dan wij vandaag doen. De medische context van die tijd is bijzonder boeiend en gevarieerd. Antieke geneeskunde die in de traditie van Hippocrates stond benaderde het menselijke lichaam vanuit de gedachte dat er vier sappen in de mens aanwezig zijn. Magie en toverij was niet ongebruikelijk om zowel gezondheid als ziekte op te roepen. En in een wereld waar het polytheïsme bloeide, werden “geneesgoden” zoals Asclepius ingeschakeld om gezondheid te bewerkstelligen.

Wanneer wij de oude genezingsverhalen uit het Nieuwe Testament lezen, moeten wij de verhalen in een context plaatsen. De historisch-medische context van de genezingsverhalen kan ons duidelijk maken, dat de verhalen over de genezer Jezus van Nazareth helemaal passen in de bonte wereld van de antieke geneeskunde. Anderzijds zijn er ook elementen die op de uniciteit van Jezus kunnen wijzen.

In een lezing van ongeveer 90 minuten gaat ds. Carola Dahmen in op de antieke geneeskunde en de invloeden van de antieke geneeskunde op het Nieuwe Testament. De lezing wordt geïllustreerd en ondersteund door afbeeldingen van archeologische vondsten en steekwoorden. Na de lezing is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over wondergenezingen.