Welkom

Carola Dahmen .... op de website van ds. Carola Dahmen

Als voorganger ben ik een aantal jaren in de kerk actief. Ook geef ik godsdienstles en lezingen. Naast wetenschappelijke en meer populair-theologische boeken, doe ik zelf veel inspiratie op door het lezen van preken of teksten van anderen die op internet gepubliceerd zijn. Daarom wil ik ook graag een deel van mijn materiaal delen, opdat - zo hoop ik - anderen zich ook door mijn woorden kunnen laten inspireren.

U vindt hier materiaal rond vieringen, kerkelijke activiteiten  en theologie. Ook gedichten en verhalen voor het vieren met kinderen en volwassenen, komt u tegen.

De website is bedoel voor zowel professionele voorgangers, als ook voor mensen die zich gewoon willen verdiepen in de christelijke traditie. Ook informeert de website u over lezingen die ik graag ook in uw context kom verzorgen en mijn professionele achtergrond. 

U mag materiaal van mij gebruiken: Graag hoor ik waar en wanneer. Ook feedback is welkom. Neem dan contact email op met mij.

Veel leesplezier!